Three in One Concepts - kineziologie

Co je Three in One Concepts kineziologie?

Jde o soubor velmi jemných technik, které umožňují skrze práci s tělem uvolnit bolest a napětí nasbírané během života a obnovit tak zdravé fungování organismu.

Náš současný život vnímáme na základě zkušeností, které jsme v minulosti prožili. K velké části z nich ale nemáme vědomý přístup. Mnohé nepříjemné prožitky si uložíme do podvědomí a těla (nejvíce se to děje v dětství a dospívání). Potlačený stres a emoce pak mohou vyvolat nejrůznější fyzické a duševní potíže,jejichž příčinu často neúspěšně hledáme.

Kineziologie 3 v 1  nám umožňuje najít souvislosti mezi problémem, který momentálně vnímáme a minulými událostmi spojenými se stresem. Pomocí různých technik (testování svalů, sestavy pohybů a dotyků, práce s dechem, vizualizace,..) pomáhá uvolnit napětí a emoce spojené s prožitými stresovými situacemi - tím vytváří prostor pro zahájení samoléčebného procesu těla a vyřešení současných obtíží.

Metoda One Brain - Three in One Concepts

Základním nástrojem kineziologie je svalový test. Testovanému můžeme zadat jakoukoliv otázku a odpověď na ni se projeví prostřednictvím změny svalového napětí. Tímto způsobem zjišťujeme přítomnost emocionálních bloků přímo na těle. Metoda One Brain, se kterou pracuji,  využívá k uvolnění zablokované energie tzv. korekce. Jedná se o systém jednoduchých cviků, pohybů a doteků, které pomáhají obnovit spolupráci obou mozkových hemisfér a zlepšit harmonické fungování mozku a tím i celého těla. 

S čím dokáže tato metoda pomoci? 


Každý z nás má svoje výzvy. Oblasti, ve kterých se nedaří. Situace spojené s nepříjemnými pocity. Nejrůznější zdravotní obtíže... To, co vnímáme ve svém životě jako omezující, je velmi individuální. Témata, se kterými můžeme pracovat, tak mohou být různá...

Příklady častých problémů, které lze pomocí One Brainu úspěšně řešit:

-potíže s učením. Jestliže je proces učení spojen se stresem, nedokáže mozek dobře fungovat.        Zkuste si představit, jak si ve stresové situaci snažíte něco zapamatovat, dávat pozor nebo třeba číst.... a jaký by byl rozdíl, kdybyste se cítili uvolnění a v klidu?

- získání sebedůvěry

- snížení napětí, stresu

- překonání trémy, strachů a obav

- ukončení opakujících se negativních vzorců chování

- najít odvahu změnit v životě věci, které nám už nevyhovují a omezují nás... prostě žít svobodněji :0)


Jak sezení One Brainu probíhá?

Na základě úvodního rozhovoru určíme téma, se kterým chceme pracovat. Pomocí svalového testu (svaly při přítomnosti stresu povolují) zjišťujeme přítomnost emocionálních bloků a stresorů způsobujících problém a také životní období, ve kterém potíže vznikly. Vše propojíme s Barometrem chování a korekcemi, které umožní odblokování negativního zážitku. Tím dojde k celkovému uvolnění napětí z těla i mysli a pozitivní volbě zkusit v životě něco jinak.